Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prisustvo blitvine pipe (Lixus junci) u usevima šećerne repe
Prisustvo blitvine pipe (Lixus junci) u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Vrbas, usevi šećerne repe se nalaze u fazi formiranja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe je registrovano prisustvo odraslih jedinki blitvine pipe (Lixus junci), kao i oštenjenja od ishrane larvi te štetočine na lisnim drškama repe, na manjem procentu biljaka.

odrasla jedinka blitvine pipe

Blitvina pipa ima jednu generaciju godišnje, prezime odrasle jedinke ispod suvih ostataka u zemljištu. Počinju svoju aktivnost na temperaturama većim od 12°C. Hrane se biljkama iz familije Beta. Štete pravi larva, koja pravi pravolinijske galerije u lisnim drškama, koje nekad dopiru do vrata korena. Štete su posebno izražene na stabljikama semenske repe, jer bušenjem stabljike biljke zaostaju u porastu, ostvaruju se niži prinosi semena, stabljike se lome, a na tim mestima se naseljavaju sekundarni patogeni.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. Za suzbijanje ove štetočine veoma korisna mera je uništavanje žetvenih ostataka odmah nakon žetve, kao i aktivnost raznih prirodnih neprijatelja. 

Comments

There are no comments yet for this post.