Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Štitasta vaš vinove loze
Štitasta vaš vinove loze

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, vizuelnim pregledom listova vinove loze, registrovano je prisustvo lozine štitaste vaši (Pulvinaria vitis ) na starijim delovima čokota. Radi se o čokotima na okućnicama i ekstenzivnoj proizvodnji. Vinova loza  se nalazi u fazi od kraj cvetanja, do faze formiranje plodova: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju (BBCH 69 - 71).

Lozina štitasta vaš ima  jednu generaciju godišnje, spljošteno i ovalno telo smeđe boje. Na kraju tela se nalazi bela voštana kesa u kojima se nalaze jaja. Prezimi kao larva 2. stupnja u pukotinama kore, račvama grana. Larva se hrani na mladim letorastima, siše sokove, što može dovesti do prevremenog opadanja listova. Jedna ženka položi do 4000 jaja. Larve se hrane do 2 .stupnja, posle čega se povlače na mesta prezimljavanja. Veće štete, ova vaš nanosi kao vektor različitih virusa vinove loze.

larve lozine štitaste vaši

Preporuka proizvođačima grožđa je da pregledaju biljke i da ukoliko primete štitiće,  mehanički ih  uklone tako što će ukloniti i koru sa drvenastog dela, a zatim primene preparate na bazi mineralnog ulja u koncentraciji 2-3%. Tretiraju se samo drvenasti delove loze tamo gde se nalaze štitići.

Comments

There are no comments yet for this post.