Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Zdravstveno stanje strnih žita
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze  u različitim fazama bokorenja. Ječmovi se nalaze u fazi formirano 6-7 sekundarnih stabala (BBCH 26-27), a pšenice se nalaze u fazi formirano 5-6 sekundarnih stabala (BBCH 25-26).

usev pšenice

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice,  registruju se simptomi bolesti, u različitom intenzitetu napada, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera i sortimenta. Simptomi bolesti se registruju i dalje samo na donjim listovima.

U usevima ječma,  vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 52% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 44% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

U usevima pšenice, vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 24% do 64% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na od 20% do 44% biljaka i rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 4% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae),u niskim brojnostima. Prisustvo cikada (Cicadellidae) u usevima strnih žita nije registrovano.

Takođe, u usevima ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara u niskom intenzitetu napada. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima kontinuiran pregled useva strnih žita, radi utvrđivanja njihove brojnosti i momenta primene rodenticida. Kritične brojnosti glodara, kada se primenjuju registrovani rodenticidi možete pogledati u prilogu od 10.3.

početni simptomi rđe i sive pegavosti pšenice

siva pegavost lista pšenice

mrežasta pegavost ječma

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja stnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.