Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Obratiti pažnju na prisustvo glodara u usevima i zasadima
Obratiti pažnju na prisustvo glodara u usevima i zasadima

Na području delovanja RC Vrbas, u usevima strnih žita i uljane repice i u zasadima voća je uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Za sada je broj aktivnih rupa u vrlo niskoj brojnosti (videti u tabeli).

Međutim, poljski glodari mogu naneti značajne štete u strništima, lucerištima i voćnjacima, u uslovima velike brojnosti. 

Veća brojnost glodara u ovom periodu, može se očekivati posle duge i tople jeseni i blage zime i ranog, suvog proleća bez padavina.

Zaštitu strnih žita i lucerišta treba izvesti kod niske brojnosti populacije glodara, i u jesen i u proleće, a u starijim voćnjacima kod srednje brojnosti glodara.

Suzbijanje glodara se vrši registrovanim rodenticidima u vidu mamaka, uz obavezno njihovo zatrpavanje u rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Preporučuje se proizvođačima stalan pregled posejanih parcela i zasada, da bi se utvrdila kritična brojnost za primenu registrovanih rodenticida. (posebno u mladim zasadima, štete od poljskih glodara, mogu biti i do 80%).

Kategorije brojnosti glodara

Kategorija

Opis brojnosti

Broj aktivnih rupa/ha

 

 

Microtis arvalis

Apodemus spp.

Cricetus cricetus

I

Vrlo niska

do 10

do 10

do 0,2

II

Niska

10-500

10-50

0,2-1

III

Srednja

500-5000

50-500

1-5

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

6-20

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

20-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rupe u pšenici od poljskih glodara

Comments

There are no comments yet for this post.