Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Trulež plodova jabučastog voća u zasadima jabuke
Trulež plodova jabučastog voća u zasadima jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, jabuke se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u završnim fazama berbe i u fazi početka gubljenja boje lišća i opadanja (BBCH 89-95).

 

Vizuelnim pregledom zasada, koji nisu u intenzivnoj proizvodnji i kod kojih nisu sprovedene adekvatne mere zaštite, registrovani su plodovi sa simptomima truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

 

mumificirani plodovi jabuke, Monilia fructigena

 

konidiofore i konidije gljive

 

Ovaj patogen prezimljava u zaraženim plodovima, koji nisu uklonjeni sa grana ili padnu na zemlju. Plodovi jabuke mogu biti inficirani ovim patogenom preko oštećene pokožice ploda, ako je oštećena od strane insekata, ptica, grada, grana. Na površini ploda, dolazi do fruktifikacije parazita. Kroz pukotine na plodu, izbijaju pepeljaste gomilice, sporodohije, koje čine reproduktivni organi gljive, konidije. Infekcija se širi sa zaraženog na zdrav plod na mestu njihovog dodira. Oboleli plodovi gube vodu, turgor i mumificiraju, tj.suše se. U odsustvu svetla, u skladištima, ne formiraju se reproduktivni organi.

 

Mere kontrole ovog patogena se sastoje u kombinaciji agrotehničkih i hemijskih mera zaštite. Od agrotehničkih mera veoma je važno sakupljanje i uništavanje zaraženih plodova jer oni služe kao izvor zaraze za narednu vegetaciju. Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu fungicida u fazama sazrevanja plodova, kada su oni i najosteljiviji na infekcije pomenutim patogenom, kao i jesenji tretman preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, a koji ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena.

 

Comments

There are no comments yet for this post.