Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Lisne vaši u usevima uljane repice
Lisne vaši u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazama razvoja od nicanja do faze razvoja lista ( BBCH 10-14 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae sp.), kako na tek poniklim usevima, tako i na usevima iz ranijih rokova setve u kojima su sprovedene mere zaštite od štetočina krajem septembra. 

Pored direktnih šteta koje lisne vaši pričinjavaju usled ishrane u usevima uljane repice,  one su veoma značajne i kao vektori fitopatogenih virusa, od koji je jedan veoma značajan za proizvodnju ove uljane kulture detektovan i na našem regionu - Virus žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV).

Domaćini ovog virusa su uglavnom biljke iz familije Brassicacae. Simptomi prisustva virusa su žuta ili crvena boja listova, nabiranje ivica listova, krtost obojenih listova, koji se često pogrešno mogu povezati sa poremećajem u ishrani. Biljke zaostaju u porastu, prouzrokuju gubitak prinosa i kvaliteta semena. Najosetljivije su biljke do fenofaze izduživanja stabljike (BBCH 30), zato je veoma važno suzbijanje vektora (lisnih vaši) u početnim fazama uljane repice, po utvrđivanju praga štetnosti. Ukoliko se ova mera izostavi i dođe do razvoja simptoma, može doći do smanjenja prinosa do 25% kao i smanjenja sadržaja ulja.

O pragovima štetnosti i merama za suzbijanje lisnih vaši i sprečavanja virusnih infekcija u usevima uljane repice, pogledati link za preporuku.

lisne vaši na uljanoj repici

Comments

There are no comments yet for this post.