Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prisustvo običnog paučinara u usevima kukuruza
Prisustvo običnog paučinara u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Vrbas, usevi  kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja: od početka pojave metlice, do gornji i donji delovi metlice u cvetanju, svila potpuno razvijena ( BBCH 51-65 ).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na više lokaliteta, prvenstveno na ivičnim delovima parcela, uočeni su simptomi napada običnog paučinara (Tetranychus urticae). Na naličju lišća, registrovana su jaja, larve i odrasle jedinke običnog paučinara.

Ova veoma štetna grinja napada veliki broj biljnih vrsta (do 300 registrovanih). Štete pričinjava hraneći se biljnim sokovima na naličju listova. Takav način ishrane utiče na smanjenje intenziteta fotosinteze, a kao posledica toga, može doći do sušenja i propadanja lisne mase. Na mestima ishrane, na naličju lista, formira se gusta paučinasta mreža.

Obični paučinar prezimi u stadijumu zimske ženke. Na proleće ishranu započinje na korovima. Ima više generacija godišnje, u zavisnosti od vremenskih uslova. Najpovoljnija temperatura za njihovu ubrzanu reprodukciju je oko 30˚C, kada broj generacija može biti do 12.

U usevima kukuruza prisustvo ove štetočine u našim proizvodnim uslovima retko se registruje u unutrašnjosti parcele i ne pričinjava značajnije štete te se i mere zaštite ne preporučuju.

simptomi prisustva običnog paučinara na listu kukuruza

jaja, larve običnog paučinara

Comments

There are no comments yet for this post.