Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Kukuruz šećerac-polaganje jaja pamukove sovice
Kukuruz šećerac-polaganje jaja pamukove sovice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza šećerca se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početak odbacivanja polena, do faze vidljiva svila razvoja ploda, BBCH 63-73.

faza kukuruza  

Vizuelnim pregledom biljaka koje su u fazi početak odbacivanja polena, vidljiva svila (BBCH 63), registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice, (Helicoverpa armigera) na 1% biljaka.

Ovo je sam početak polaganja jaja, a imajući u vidu prognozirano vreme, tek se u narednih nedelju dana očekuje intenzivno polaganje jaja.

jaje pamukove sovice na licu lista kukuruza

Pamukova sovica je polifagna štetočina ratarsko-povrtarskih useva (najugroženiji su usevi kukuruza, paprika, paradajza, pasulja, duvana, suncokreta, soje).  Ženke polažu jaja na lice lista ili na reproduktivne organe biljaka.

Na području delovanja RC Vrbas, ova štetočina se prati putem svetlosnih lovnih klopki i vizuelnim pregledima na biljkama na kojima se pamukova sovica hrani i pravi štete.

Za sada se hemijske mere ne preporučuju, već redovan pregled useva kukuruza šećerca (posebno ako se nalazi u sistemu za navodnjavanje).

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom pamukove sovice i na vreme će obavestiti proizvođače kukuruza šećerca o potrebi za insekticidnim tretmanom.

Comments

There are no comments yet for this post.