Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prisustvo dudovca u voćnim zasadima
Prisustvo dudovca u voćnim zasadima

Na području delovanja RC Vrbas na voćnim stablima na okućnicama i u pojedinim voćnim zasadima gde se nisu redovno sprovodile mere zaštite od insekata, registrovano je prisustvo gusenica dudovca (Hyphantria cunea) i štete od ishrane larvi. Zapredci sa gusenicama su uočeni na dudu, jabuci i šljivi.

 

Larve dudovca na dudu          Larve dudovca na jabuci

Dudovac je polifagna štetočina koja napada preko 120 biljnih vrsta. Štete prave gusenice koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada može doći do golobrsta.

Na biljkama na kojima je registrovano prisustvo pojedinačnih zapredaka sa  gusenicama preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.

Ukoliko se vizuelnim pregledima zasada registruju veće brojnosti guseničnih gnezda (prag štetnosti je 2-3 gusenična gnezda po stablu) i u mlađim zasadima gde su zahvaćena čitava stabla, preporučuje se spovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

 

U regionu Vrbasa registrovani su pojedinačni ulovi odraslih jedinki dudovca na svetlosnim lovnim lampama. Vizuelnim pregledima zasada voća za sada nisu uočene ekonomski značajne štete od ove štetočine. 

Comments

There are no comments yet for this post.