Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Polaganje jaja pamukove sovice u usevima paprike
Polaganje jaja pamukove sovice u usevima paprike

Na području delovanja RC Vrbas usevi paprike iz rasada nalaze se u fazi početka cvetanja  (BBCH 51-55).

 

Usev paprika

 

Vizuelnim pregledom useva paprike  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na licu lišća, na do 5% biljaka.

 

Pamukova sovica je polifagna štetočina i hrani se na oko 250 gajenih i korovskih biljaka. Velike gubitke nanosi generativnim organima paprike, paradajza, kukuruza, soje, suncokreta.

 

Najveće štete na paprici od larvi ove štetočine nastaju u vreme obrazovanja plodova, od jedinki druge i treće generacije.

 

Štete nanose larve koje se ubušuju u plodove paprike i oštećuju ih. Napadnuti plodovi trule i propadaju tako da plod gubi tržišnu vrednost. Takvi plodovi su podložni pojavi raznih gljivičnih oboljenja.

 

Jaje pamukove sovice

 

Trenutno je u usevima paprike aktuelna zaštita od vaši i tripsa te tretmani usmereni na suzbijanje ovih štetočina doprinose smanjenu brojnosti pamukove sovice.

 

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom štetnih organizama u usevima paprike i blagovremeno će obaveštavati proizvođače o potrebi sprovođenja mera zaštite od ove i drugih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.