Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Lisna vaš crvenih gala jabuke
Lisna vaš crvenih gala jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od kraj cvetanja, sve latice opale, do fenofaze plodovi dostigli veličinu do 10 mm, početak opadanja plodova posle cvetanja (BBCH 69 – 71).

Vizuelnim pregledom jabučnjaka, pogotovo na sorti Crveni Delišes, registrovane su prve kolonije lisne vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

Lisna vaš crvenih gala jabuke je monofagna štetočina, tj. razvija se samo na jabukama, ima više generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta na kori ili u pukotinama drveta. U proleće, početkom listanja, pojavljuju se prve kolonije. Ženke osnivačice se hrane mladim lišćem, koje se kovrdža i dobija crvenu boju. Tako napadnuto lišće, ukoliko se ne zaštiti, opada. U slučaju jačeg napada, može biti napadnut i plod (pojava crvenih pega). Kritičan prag štetnosti je 10% naseljenih (napadnutih) listova na vršnim letorastima.

velika slika 

velika slika 

Comments

There are no comments yet for this post.