Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Uticaj kasnih prolećnih mrazeva na izmrzavanje cvetnih pupoljaka kajsije
Uticaj kasnih prolećnih mrazeva na izmrzavanje cvetnih pupoljaka kajsije

Na području RC Vrbas, zasadi kajsije su zastupljeni na oko 200 ha površina. Poslednji talas niskih temperatura na našem terenu je bio u periodu od 7.04. do 9.04., kada su se temperature kretale od - 2°C do - 4° C. Najniža izmerena temperatura je trajala više sati.

Posledica delovanja ovog talasa prolećnog mraza, dovela  je do izmrzavanja oko 90% otvorenih cvetova kod sorti kajsija koje ranije dozrevaju, dok su oštećenja na kasnijim sortama registrovane na do 80% cvetnih pupoljaka.

U našim klimatskim uslovima, generativni organi kajsije su najosetljiviji na mraz u fenofazi pred cvetanje, tokom cvetanja i u fenofazi tek formiranih plodića (BBCH 57 – 73). Prolećni mrazevi su glavni faktor neredovne rodnosti kajsije na teritoriji RC Vrbas.

Zatvoreni cvetovi kajsije izmrzavaju na temperaturi – 3° C do – 4° C, otvoreni cvetovi izmrzavaju  na – 2° C do – 3° C, a mladi plodići na – 1° C do – 2,5° C (zbog visokog sadržaja vode).

Preporuka proizvođačima kajsija koji su pretrpeli štete od mraza je da nastave redovnu zaštitu zasada protiv prouzrokovača bolesti, kako bi očuvali dobru kondiciju zasada radi obezbeđivanja dobrog rodnog potencijala za sledeću godinu.

neoštećeni plodići kajsije, gore, izmrzli plodići dole na slici

Comments

There are no comments yet for this post.