Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prisustvo žitne pijavice u strninama
Prisustvo žitne pijavice u strninama

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 25-30).

Vizuelnim pregledom pšenice na lokalitetima  Srbobran i  Kula, registrovana je pojava odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada (0,75). S obzirom na visoke dnevne temperature, očekuje se masovnija pojava ove štetočine kao i polaganje jaja.

Ova štetočina strnih žita (ovsa, ječma, pšenice) pravi štete na listu, hraneći se  parenhimom. Štete prave i odrasli i larve. Štetnije su larve, koje izgrizaju list sa gornje strane oštećujući ga do parenhima. Lišće usled toga dobija beličastu boju. Tako se smanjuje asimilaciona površina lista, što kasnije utiče na prinos. Karakteristično za žitnu pijavicu je njihov gregarni način života (žive u grupi, pa otuda i štete u vidu oaza). U zavisnosti od stanja useva, prag štetnosti je prisustvo 10-15% larvi u usevu.

Za sada se mere zaštite ne preporučuju, a poljoprivredni proizvođači će biti obavešteni o vremenu za tretman.

 

Comments

There are no comments yet for this post.