Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prisustvo repičinog sjajnika u usevima uljane repice
Prisustvo repičinog sjajnika u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas,  uljana repica  se nalazi u fazi od početak izduživanja stabljike do faze cvast vidljiva između mladih listova (BBCH 30-51).

 

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika, Melighetes aeneus.

 

 

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice, koji se javlja svake godine. Prezimljava kao imago u zemljištu. Kada temperatura zemljišta pređe 8 ֯c i temperatura vazduha 12 ֯c, imago izlazi sa mesta prezimljavanja i odlazi na korovske biljke. Čim otpočne formiranje pupoljaka uljane repice, repičin sjajnik se seli na njih i započinje ishranu. Štetnost repičinog sjajnika zavisi o tome u kojoj se fenofazi uljana repica nalazi u vreme njegove pojave. Najveće štete pravi kada se hrani cvetnim pupoljcima (dok su zbijeni i prekriveni vršnim lišćem), tako što ih u potrazi za polenom buši i izgriza iznutra, pa se takvi pupoljci osuše. Najveće štete nastaju kada  u rano proleće visoke temperature uslove  pojavu imaga, a posle toga nastupi period sa nižim temperaturama koji produžava fenofazu cvetnih pupoljaka uljane repice. Nakon cvetanja polen je dostupan repičinom sjajniku i on više nije štetan po usev.

 

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće vreme za sprovođenje mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.