Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Stanje useva šećerne repe
Stanje useva šećerne repe

Na području RC Vrbas, na svim lokalitetima monitoringa, šećerna repa se nalazi u fazi od 30% biljaka zatvorilo redove, do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pojedinačne pege su uočene na do 2% biljaka. S obzirom na nestabilne vremenske prilike koje pogoduju daljem širenju ovog patogena, proizvođačima šećerne repe se preporučuje da redovno pregledaju svoje parcele i prate stanje u usevima.

Takođe su vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovani simptomi oštećenja od repine muve, Pegomya betae, na do 2% biljaka. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva šećerne repe. Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

 

Slika 1. Pega Cercospora beticola

Slika 2. Konidija Cercospora beticola

Slika 3. Simptom oštećenja od repine muve na listu šećerne repe

Comments

There are no comments yet for this post.