Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Moljac paradajza - Tuta absoluta
Moljac paradajza - Tuta absoluta

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Ruskom Krsturu, paradajz u zatvorenom prostoru se nalazi u fazi 9 i više sekundarnih stabala (BBCH 29).

U feromonskim klopkama su registrovani prvi ulovi moljca paradajza, Tuta absoluta.  Ova štetočina može da prezimi u stadijumu jaja, lutke ili imaga, a tokom godine, u zavisnosti od uslova, može razviti i do 12 generacija. Štete prave larve ishranom na svim nadzemnim delovima biljke. Na listovima prave hodnike između epidermisa, a ubušuju se i u plodove koji gube tržišnu vrednost. Jedna ženka može položiti 40-250 jaja.

Suzbijanje insekticidima je samo korektivna mera u kontroli ove štetočine, a pre toga neophodno je preduzeti sve druge raspoložive mere:

        - Plodosmena paradajza sa biljkama na kojima se moljac ne razvija, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje

        - Adekvatno đubrenje i navodnjavanje

        - Postavljanje insekticidnih mreža na otvore od ventilacije i na ulazu plastenika

       - Uništavanje listova na kojima se registruju štete od larvi

       - Suzbijanje korova u plasteniku i oko plastenika

       - Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki

       - Korišćenje prirodnih neprijatelja, parazitoida jaja (Trichogramma achaeae), predatora jaja (Nabis pseudoferus), kao i predatora jaja i larvi (fam. Miridae)

 

Hemijske mere se za sada ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

imago moljca paradajza u feromonskoj klopci

Comments

There are no comments yet for this post.