Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Cercospora beticola
Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe , sa nekoliko lokaliteta, registruje se povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe, Cercospora beticola, u odnosu na prethodni pregled. Posebno je izražen povećan broj biljaka sa pegama kod useva koji se navodnjavaju kod osetljivijih sorata.  Preporučuje se stalni nadzor – pregled biljaka u takvim parcelama, jer će povoljni vremenski uslovi dovesti do približavanja  epidemijskog  praga, tj. 50% biljaka sa bar jednom pegom, kada će nastupiti momenat za početak prvog tretmana od Cercospore beticola-e.

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa bar jednom pegom 12.6.2017.

% biljaka sa bar jednom pegom 19.6.2017..

Bačko Dobro Polje(ogledno polje)

Sixtus

Sioux

Heston

Albus

Kundera

Grandiosa

Aureus

Victor

Eduarda

Koala

Taifun

Tibor

Eldorado

Azulata

4

4

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

5

9

4

0

1

3

1

2

4

4

2

2

1

Kula(proizvodna parcela)

 

Bruna(u sistemu za navodnjavanje)

 

Bruna( suvo ratarenje)

2

 

 

 

 

0

19

 

 

 

 

3

B.D.Polje(proizvodna parcela)

Falco

2

14

RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima nekih sorata šećerne repe sa više lokaliteta.

Comments

There are no comments yet for this post.