Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Cercospora beticola
Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe , sa nekoliko lokaliteta, registruje se povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe, Cercospora beticola, u odnosu na prethodni pregled. Posebno je izražen povećan broj biljaka sa pegama kod useva koji se navodnjavaju kod osetljivijih sorata.  Preporučuje se stalni nadzor – pregled biljaka u takvim parcelama, jer će povoljni vremenski uslovi dovesti do približavanja  epidemijskog  praga, tj. 50% biljaka sa bar jednom pegom, kada će nastupiti momenat za početak prvog tretmana od Cercospore beticola-e.

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa bar jednom pegom 12.6.2017.

% biljaka sa bar jednom pegom 19.6.2017..

Bačko Dobro Polje(ogledno polje)

Sixtus

Sioux

Heston

Albus

Kundera

Grandiosa

Aureus

Victor

Eduarda

Koala

Taifun

Tibor

Eldorado

Azulata

4

4

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

5

9

4

0

1

3

1

2

4

4

2

2

1

Kula(proizvodna parcela)

 

Bruna(u sistemu za navodnjavanje)

 

Bruna( suvo ratarenje)

2

 

 

 

 

0

19

 

 

 

 

3

B.D.Polje(proizvodna parcela)

Falco

2

14

RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima nekih sorata šećerne repe sa više lokaliteta.

Comments

There are no comments yet for this post.