Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Šljivin smotavac
Šljivin smotavac

Na lokalitetu u  Vrbasu i Ruskom Krsturu, šljiva sorte Čačanska najbolja, na kojima su postavljene feromonske klopke, je obrana. Na pojedinačnim zasadima na sorti Stenlej, registruju se i sveže položena jaja, avitalna jaja (index 11,75), a u toku je i piljenje larvi treće generacije šljivinog smotavca, Grapholita funebrana. Insekticidi koji su registrovani za tretiranje larvi imaju karencu 14-21 dan(Grom a.m. lambda cihalotrin - 14 dana i Pyrinex 25 SC(a.m. hlorpirifos) - 21 dan, tako da se u zavisnosti od roka berbe i karence , uradi tretman, da bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove.

 

 

avitalna jaja šljivinog smotavca

 

sveže položeno jaje šljivinog smotavca

 

Comments

There are no comments yet for this post.