Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Kruškina buva
Kruškina buva
Na lokalitetu u Liparu, kruška se nalazi u fenofazi po BBCH skali 87 - plodovi oko 50% konačne veličine. Vizuelnim pregledom zasada, registrovan je indeks napada jaja 4,76 i indeks napada mlađih larvi 20,23 obične kruškine buve, Cacopsylla piri. Imaga nismo uočili. U ovom zasadu u prethodnom tretmanu je korišćen insekticid sa a.m. hlorpirifos+cipermetrin, zbog velikog indeksa napada imaga. Za sada se ne preporučuje zaštita zasada kruške u ovom voćnjaku.
 
jaje obične kruškine buve
 
larva kruškine buve
 

Comments

There are no comments yet for this post.