Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prve pege - Cercospora beticola
Prve pege - Cercospora beticola

Na lokalitetu u Kuli, na sorti Bruna, registrovane su prve pege od prouzrokovača pegavosti lista, Cercospora beticola. Obaveštavaju se proizvođači šećerne repe da obrate pažnju na osetljive sorte, jer su se povoljni uslovi za ostvarivanje infekcije ostvarili na sva tri lokaliteta gde RC Vrbas ima postavljene AMS. Prvi epidemijski prag za davanje signala za početak tretmana je kada se na 50% pregledanih BILJAKA utvrdi bar po jedna pega. Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

pega od Cercospora beticola

konidije Cercospora beticola

Comments

There are no comments yet for this post.