Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Moljac paradajza
Moljac paradajza

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, u plasteniku paradajza, 1.7.registrovan je prvi ulov moljca paradajza, Tuta absoluta, i od tada beležimo kontinuirane ulove. Nalazi se na listi A1 EPPO kao karantinska štetočina.Tuta absoluta prezimljava kao jaje, larva ili imago. Ženka polaže jaja na nadzemne delove biljke. Iz jaja se pili larva koja oštećuje list, stablo i plod. Ima više generacija godišnje. Suzbijanje se za sad ne preporučuje, već uništavanje napadnutog lišća, postavljanje većeg broja feromonskih klopki, poštovanje plodoreda od najmanje šest nedelja, uništavanje korova iz familije Solanacae, postavljanje insekt mreža na otvorima za ventilaciju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na drugim lokalitetima, gde njeno prisustvo još nije registrovano.

 

Comments

There are no comments yet for this post.