Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Stanje u zasadu jabuka
Stanje u zasadu jabuka

Pregledom feromonskih klopki 26.04.2015. postavljenih u zasad jabuke, na lokalitetu u Ruskom Krsturu registrujemo početak leta jabučnog smotavca, Carpocapsa pomonella na 88,88 DD od 1.januara.

Jabuke na ovom regionu se trenutno nalaze u fenofazi po BBCHskale 67 (Cvetovi venu, većina latica opada).

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem dinamike leta ove štetočine.

Takođe je registrovana i pojava lisnih vaši crvenih gala-Dysaphis devecta, u niskom intenzitetu na pojedinačnim stablima.

Preporuka proizvođačima je da obilaze svoje zasade i ukoliko imaju napad niskog intenziteta, mehanički uklone oštećene listove, kako bi se smanjio štetni potencijal. Potrebno je pratiti napad lisnih vaši, i kada se dostigne prag štetnosti (preko 5 napadnutih listova na 100 pregledanih), primeniti neki od registrovanih insekticida.

 

Carpocapsa pomonella

Dysaphis devecta

Comments

There are no comments yet for this post.