Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Krvava vaš
Krvava vaš

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, vizuelnim pregledom zasada jabuka, sorta crveni delišes, registrovane su kolonije krvave vaši, Eriosoma lanigerum. Za naseljavanje, ova štetna vaš, bira bujnije zasade(pojačano đubrenje azotom), vlažnije i niže položaje. Krvava vaš ima 10-15 generacija godišnje, prezimi  kao larva na vratu korena, u pukotinama debla,kao i na rak-ranama. Lako se prepoznaje po gusto, beličastoj, vunenoj , voštanoj prevlaci,pa se vaši od nje i nevide.  Odrasle vaši se hrane na korenju, razvijenim granama i letorastima,a zbog pucanja kore, napadnuti organi voćke,propadaju, jer krvava vaš prilikom ishrane,izbacuje fermente, koji izazivaju hipertrofiju tkiva. Prisutnost i brojnost ove štetočine kontroliše se početkom vegetacije i tokom zimske rezidbe. Razmnožava se partenogenetski (ženka rađa žive mlade). Do polovine juna u kolonijama se sreću samo beskrilne ženke, a tokom jula i avgusta se javljaju krilate forme. Dobro podnosi niske temperature( do minus 27°C), a visoke temperature preko 25°C, joj ne odgovaraju. Na smanjenje populacije utiču brojni  prirodni neprijatelji,od kojih je najznačajnija parazitska osica, Aphelinus mali( u voćnjacima u kojima se ne koriste insekticidi, Aphelinus mali može parazitirati do 90% populacije krvave vaši. Što se tiče hemijskog suzbijanja, krvava vaš se posredno suzbija zajedno sa ostalim vašima i savijačima.  Pre donošenja odluke o momentu tretiranja tokom vegetacije, mora se voditi računa o selektivnošću insekticida prema korisnim insektima.

kolonije krvave vaši prekrivene vunastom navlakom

 

Comments

There are no comments yet for this post.