Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Nezara viridula u soji
Nezara viridula u soji

Nezara viridula, „povrtna stenica“ je polifagna štetočina ratarsko povrtarskih useva( grašak, kupus, boranija, krompir, pasulj...). Na području RC Vrbas, najviše položenih jajnih legala i ispiljenih larvi, uočavamo na soji, na svim lokalitetima. Jaja su položena  u klasterima, 40-130 komada u jajnom leglu, u 5-8 redova; u početku su žuto bele boje, a za 4-5 dana, boja jaja se menja u rozu do crveno narandzastu. Za 5-8 dana ispile se larve, koje se 48 časova zadržavaju na jajima. Prolaze kroz pet presvlačenja, sve larve-nimfe su tamne boje sa crvenim, belim i žutim oznakama na telu, nemaju krila i kao i odrasli, emituju iz žlezda, karakterističan miris. Odrasli imago dobija zelenu boju, a ima primeraka sa crveno braon bojom. Za sada se ova štetna insekatska vrsta kontroliše u nekim državama( Havaji , Kalifornija,npr.), parazitima imaga: muve-Trichopoda pilipes, Trichopoda penipes ,parazitima jaja: ose-Trissolcus basalis, predatorima jaja i mladih larvi: mravi – Pheidole megacephala, neki pauci. U Srbiji nema registrovanih insekticida.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

jajno leglo Nezara viridula na soji

jajno leglo sa promenom boje u crveno

parazitirano jajno leglo

mlađe larve, L2 na listu soje

L2 Nezara viridula na mahunama soje

Comments

There are no comments yet for this post.