Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Simptomi bele truleži na suncokretu
Simptomi bele truleži na suncokretu

Na sortnim ogledima suncokreta, lokalitet u Zmajevu,registrovane su biljke sa simptomima prouzrokovača bele truleži glavica suncokreta, Sclerotinia sclerotiorum. Ova parazitna gljiva napada sve delove biljke: seme, koren, stablo i glavicu. Simptomi uvenuća biljaka se manifestuju u fazi cvetanja ili formiranja zrna i ti simptomi pripadaju „korenskoj formi truleži“. Na korenu i bočnim žilama se javljaju vodene lezije.Koren truli i postaje dezorganizovan , što dovodi do uvenuća biljaka. U uslovima čestih padavina, oko prizemnog dela stabla javljaju se nekrotične pege na kojima se obrazuje snežno bela  vunasta navlaka od micelije parazita. U okviru navlake nalaze se crna telašca, sklerocije.Sklerocije nalazimo i u stablu; one su najznačajnije za održavanje parazita. Njihova vitalnost traje do osam godina. Ako se sklerocije nalaze u blizini korena, začetak micelije prenosi zarazu na korenu. Mere zaštite se odnose pre svega na agrotehničke mere, odnosno plodored ( 5-godišnji ). Tretiranja fungicidima imaju smisla za suzbijanje stabljične forme i forme na glavici, ali na korensku formu nemaju uticaja. Preporučuju se dva tretmana u fazi butonizacije i i fazi cvetanja, preparatima na bazi karbendazima, boskalida+dimoksistrobina. Suncokret se nalazi u fenofazi 67 BBCH skale ( cvetanje se smanjuje ).

 

sklerocije na preseku stabla

sklerocije na stablu suncokreta

vunasta navlaka od micelije gljive pri osnovi stabla suncokreta

Comments

There are no comments yet for this post.