Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca na lokalitetu u Bačkom Dobrom Polju, hibrid Enterprice,  fenofaza BBCH 63 (početak odbacivanja polena, vidljivi prvi končići svile), registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja, pa je neophodan stalni pregled useva kukuruza. Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, jer se nalazimo na samom početku polaganja jaja.

RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva kukuruza i po postizanju pragova štetnosti za kukuruznog plamenca daće signal za hemijski tretman.

 

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

Nezara viridula
Na lokalitetu u Zmajevu u usevu merkantilnog kukuruza, na licu lista uočeno je jajno leglo povrtne stenice, Nezara viridula, koja osim povrća u tehnološkoj zrelosti, napada i kukuruz, kao i soju. RC Vrbas će i na drugim lokalitetima koje pokriva, pratiti biologiju ove stenice na najvažnijim kulturama.
 
jajno leglo Nezara viridula na kukuruzu
Početak leta kukuruznog plamenca

Na području  RC Vrbas, pomoću svetlosne lovne lampe (klopke), prati se dinamika leta imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na tri lokaliteta: Srbobran, Vrbas i Ruski Krstur. Na lokalitetu u Srbobranu ulovljen je prvi imago ove najvažnije štetočine kukuruza. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem najvažnijih bioloških dogadjaja  kukuruznog plamenca.

datum pojave prvog imaga Ostrinia nubilalis

CDD ( od 1.1.)

16.5.2011.

156,58

7.5.2012.

170,47

9.5.2013.

218,83

5.5.2014.

146,09

4.5.2015.

120,2

17.4.2016.

109,29

 

imago kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis

Insekti u usevu pšenice i ječma
Na lokalitetu u Srbobranu, u usevima pšenice i ječma, registrovana su imaga stenica( vatrena stenica-Pyrrhocoris apterus i žitna stenica-Dolycoris baccarum) i rutave bube, Tropinota hirta.
 
Dolycorrhis baccarum, žitna stenica
 
vatrena stenica, Pyrrhocoris apterus
 
rutava buba, Tropinota hirta
 
 
 
Nezara viridula

Nastavlja se „ aktivnost „ zelene, povrtne stenice i na drugim biljnim vrstama. Osim na paradajzu, krompiru, soji, Nezara viridula je registrovana i na kukuruzu, peršunovom listu i feferonama. To samo dokazuje koliko je ova vrsta polifagna, sa širokim arealom rasprostranjenja. Nezara viridula buši biljno tkivo igličastim stiletom, a larve(2-5 stadijuma) i imago se hrane sočnim delovima biljke. Glavni uzrok oštećenja je pljuvačka, koja sadrži toksične materije. Oko mesta ishrane, nastaju nekroze, plodovi postaju neupotrebljivi, jer su lošeg ukusa i izgleda, a na tim mestima gde su se hranile larve i imago, pojavljuju se prostori za širenje gljivičnih i bakterijskih oboljenja. U Srbiji nema registrovanih insekticida. Hemijska zaštita bi bi bila komplikovana, jer se najveća populacija ove stenice pojavljuje na plodovima, koji su  u tehnološkoj zrelosti. Postoji  nekoliko vrsta iz roda Diptera kao paraziti jaja, ali njihova brojnost nije dovoljna, za kontrolu i redukciju Nezara-e viridule.  

jajno leglo Nezara viridula položeno na peršunu, list

larva i imago zelene stenice na plodu paprike

larve Nezara v. na kukuruzu

imago na kukuruzu

Kukuruzni plamenac, postignut kritičan prag

Na lokalitetu u Srbobranu, u usevu semenskog kukuruza, registrujemo na većini hibrida, povećanje broja položenih jajnih legala i ostvarivanje epidemijskog praga (10% položenih jajnih legala), kada se preporučuje insekticidni tretman:

Datum pregleda

hibrid

% položenih jajnih legala

24.7.2014.

NS 5043

10

24.7.2014.

TISA

11

24.7.2014.

NS 609 B

12

25.7.2014.

NS 5083

16

25.7.2014.

NS 23

11

26.7.2014.

NS 6030

10,5

29.7.2014.

NS 6010

10

29.7.2014.

NS 6043

10,5

 

 Na lokalitetu u Liparu, u usevu semenskog kukuruza  AS 404, utvrđeno je 14% položenih jajnih legala kukuruznog plamenca. Na ovim lokalitetima i u ovim usevima, u toku su pripreme za početak insekticidnog tretmana protiv kukuruznog plamenca registrovanim insekticidima.

Na lokalitetu u Srbobranu, u usevu semenskog kukuruza, registrujemo na većini hibrida, povećanje broja položenih jajnih legala i ostvarivanje epidemijskog praga (10% položenih jajnih legala), kada se preporučuje insekticidni tretman:

Datum pregleda

hibrid

% položenih jajnih legala

24.7.2014.

NS 5043

10

24.7.2014.

TISA

11

24.7.2014.

NS 609 B

12

25.7.2014.

NS 5083

16

25.7.2014.

NS 23

11

26.7.2014.

NS 6030

10,5

29.7.2014.

NS 6010

10

29.7.2014.

NS 6043

10,5

 

 Na lokalitetu u Liparu, u usevu semenskog kukuruza  AS 404, utvrđeno je 14% položenih jajnih legala kukuruznog plamenca. Na ovim lokalitetima i u ovim usevima, u toku su pripreme za početak insekticidnog tretmana protiv kukuruznog plamenca registrovanim insekticidima.

parazitirano jajno leglo

 

ženka kukuruznog plamenca na listu kukuruza

Nezara viridula u soji

Nezara viridula, „povrtna stenica“ je polifagna štetočina ratarsko povrtarskih useva( grašak, kupus, boranija, krompir, pasulj...). Na području RC Vrbas, najviše položenih jajnih legala i ispiljenih larvi, uočavamo na soji, na svim lokalitetima. Jaja su položena  u klasterima, 40-130 komada u jajnom leglu, u 5-8 redova; u početku su žuto bele boje, a za 4-5 dana, boja jaja se menja u rozu do crveno narandzastu. Za 5-8 dana ispile se larve, koje se 48 časova zadržavaju na jajima. Prolaze kroz pet presvlačenja, sve larve-nimfe su tamne boje sa crvenim, belim i žutim oznakama na telu, nemaju krila i kao i odrasli, emituju iz žlezda, karakterističan miris. Odrasli imago dobija zelenu boju, a ima primeraka sa crveno braon bojom. Za sada se ova štetna insekatska vrsta kontroliše u nekim državama( Havaji , Kalifornija,npr.), parazitima imaga: muve-Trichopoda pilipes, Trichopoda penipes ,parazitima jaja: ose-Trissolcus basalis, predatorima jaja i mladih larvi: mravi – Pheidole megacephala, neki pauci. U Srbiji nema registrovanih insekticida.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

jajno leglo Nezara viridula na soji

jajno leglo sa promenom boje u crveno

parazitirano jajno leglo

mlađe larve, L2 na listu soje

L2 Nezara viridula na mahunama soje

Ubušenja kukuruznog plamenca, lokalitet Kula
 Vizuelnim pregledom useva semenskog  kukuruza, na lokalitetu u Kuli, registrovana su ubušenja od larvi kukuruznog plamenca, i, to:
- DKC 4014 - 5%
- DKC 4608 - 8,5%
- Colisee - 1%
Hibridi DKC nisu tretirani insekticidima protiv kukuruznog plamenca, dok je na hibridu Coliesee 15.6. rađen tretman kombinacijom insekticida Konzul(1l/ha)+Coragen 20 SC(0,15l/ha). Na hibridu Coliesee, 13.6. vizuelnim pregledima uočavamo 7 sveže položenih jajnih legala i 25% biljaka kukuruza gde je došlo do piljenja jajnih legala, tj. nalazimo larve L1 stadijuma.
 
 
Lokalitet Srbobran-kukuruzni plamenac, prva generacija, ubušenja
 
 
hibrid
% ubušenja
NS 4023
8
NS 444 Ultra
6,3
NS 5083
10,2
NS 5043
8,5
TISA
3,6
NS 6010
5,5
NS 6043
5,5
NS 609 B
3,2
NS 6030
2,26
NS 6130
1,5
23 NS
6,6
568 ULTRA NS
8
250120 NS
2,6
 
Pregled hibrida na lokalitetu u Srbobranu, koji su pregledani 12.6., 19.6., 29.6.Hibrid NS 6010, na kojem je 12.6. pronađen najveći procenat jajnih legala(15%) kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, tretiran je 16.6. Coragen-om 20 SC, 0,15l/ha, traktorom sa visokim klirensom, a vizuelnim pregledom 22.6. nađeno je 5,5% ubušenih biljaka, od larvi kukuruznog plamenca. Procenat ubušenih biljaka odnosi se na datum 29.6., a osim ubušenja, nije registrovano ni jedno jajno leglo k.plamenca.
Hibrid NS 444 Ultra, koji je u monitoringu ( 300 obeleženih biljaka, koje se svaka tri dana pregledaju ), ima ubušenih 6,33% larvi kukuruznog plamenca. RC Vrbas nastavlja sa daljim vizuelnim pregledima.
 
 
Monitoring kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis

Vizuelnim pregledom merkantilnih kukuruza ,lokalitet Srbobran i lokalitet Zmajevo,  različitih grupa zrenja (FAO grupe), ustanovili smo:

·         Da se kukuruzi u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi od 39-51 (pojava 9 i više kolenaca, pa sve do pojave metlice u lisnom rukavcu).

·         Na svim hibridima registrujemo ispiljene larve kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis i simptome ubušenja (vidi tabele).

·         Trenutnma suma akumulisanih stepen dana za lokalitet Srbobran uznosi 598,05DD od 1. januara, dok za lokalitet Vrbas iznosi 594,58 DD od 1. januara.

Dinamika polaganja jaja i piljenje larvi kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis.

Lokalitet

Hibrid

% biljaka sa položenim

jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja

% biljaka sa položenim

jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja

% biljaka sa položenim

jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja

 

 

13.6.2014.

18.6.2014.

27.6.2014.

Zmajevo

NS 3022

5

5

7

15

0

5

Zmajevo

ZP 434

2

4

4

11

0

18

Zmajevo

DKC 5222

3

10

4

10

0

7

Zmajevo

Krabas

3

9

1

10

0

18

Zmajevo

Janet

2

7

0

9

0

13

Zmajevo

AS 72

3

2

0

7

0

0

Zmajevo

Futurixy

2

2

1

6

0

10

Zmajevo

OS 398

0

0

3

4

0

10

Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima-lokalitet Srbobran

 

Hibrid

Datum pregleda

4.6.2014.

11.6.2014.

16.6.2014

26.6.2014.

PR37NO1 (FAO 300)

1%

0%

8%

1%

PO 216 (FAO 400)

1%

1%

0%

0%

BC 532 (FAO 500)

0%

1%

0%

1%

P1114 (FAO 600)

2%

1%

1%

0%

PR 33T56 (FAO 700)

1%

0%

0%

0%

Procenat biljaka sa ispiljenim larvama

 

Hibrid

Datum pregleda

4.6.2014.

11.6.2014.

16.6.2014

26.6.2014.

PR37NO1 (FAO 300)

0%

4%

23%

29%

PO 216 (FAO 400)

0%

0%

5%

12%

BC 532 (FAO 500)

0%

1%

7%

16%

P1114 (FAO 600)

0%

2%

8%

11%

PR 33T56 (FAO 700)

0%

0%

6%

12%

1 - 10 Next