Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje  pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim  fazama razvoja ploda, od nalivanja vode, do rane mlečne zrelosti (BBCH 70 -71).

Vizuelnim pregledima klasova pšenice,  na lokalitetima kod kojih zaštita nije  blagovremeno sprovedena, registrovani su  simptomi fuzarioze klasa ( Fusarium graminearum ), na do 14% klasova i na do 55% zaražene površine klasa.

simptomi fuzarioze klasa

ružičaste spore gljive

 

Fuzarioza klasa spada u ekonomski značajno oboljenje pšenice, koje može značajno uticati na smanjenje i kvalitet prinosa, zbog moguće produkcije mikotoksina.

Ovaj patogen prezimljava na biljnim ostacima, a kada se strna žita nalaze u fazi cvetanja, nastupa rizičan period za pojavu i širenje infekcije. Temperaturni raspon od 15-30°C, visoka relativna vlaga i padavine stvaraju uslove za primarne infekcije. Gljiva se širi micelijom unutar klasa, a zaražena zrna su štura i nenalivena. Inficirani klasovi su obloženi beličasto crvenom navlakom od spora, tako da se lako uočavaju.

RC Vrbas je 9.05.2023. dao preporuku za fungicidni tretman i zaštitu useva pšenice i ječma, u fazi početka cvetanja, kada je i najkritičniji period za ostvarenje infekcije.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim  fazama bokorenja, do početka vlatanja i izduživanja stabla (BBCH 26-30).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma,  u poređenju sa pregledom od prošle nedelje, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma u usevima ječma i simptoma sive pegavosti lista pšenice u usevima pšenice.

U usevima pšenice je uočeno prisustvo simptoma:

pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5 do 50 % biljaka,

lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 10 do 60% biljaka,

sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 3 do 64% biljaka.

 

U usevima ječma su uočeni simptomi:

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 90% biljaka,

pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 30% biljaka,

rđe ječma (Puccinia hordei), na do 6% biljaka.

simptomi rđe pšenice

početni simptomi rđe na listu pšenice

simptomi sive pegavosti lista pšenice

simptomi mrežaste pegavosti lista i pepelnice ječma

Trenutni vremenski uslovi (temperatura i relativna vlaga, kao i padavine koje se najavljuju), odgovaraju širenju patogena lista ječma i pšenice.

Sa primenom fungicida treba otpočeti čim se steknu povoljni uslovi (prestanak padavina, prosušivanje zemlje za ulazak mašina, porast temperatura zbog delovanja fungicida).

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze  u različitim fazama bokorenja. Ječmovi se nalaze u fazi formirano 6-7 sekundarnih stabala (BBCH 26-27), a pšenice se nalaze u fazi formirano 4-6 sekundarnih stabala (BBCH 24-26).

fenofaza useva pšenice

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice,  registruju se simptomi bolesti, u različitom intenzitetu napada, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera, lokaliteta i sortimenta. Simptomi bolesti su lokalizovani uglavnom na donjim listovima.

U usevima ječma  vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 44% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 37% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

U usevima pšenice vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 15-67% biljaka  i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 14-43% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae) u niskim brojnostima.

Hemijske mere se ne preporučuju u ovom momentu.

simptomi sive pegavosti

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja stnih žita.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze  u različitim fazama bokorenja. Ječmovi se nalaze u fazi formirano 6 sekundarnih stabala (BBCH 26), a pšenice se nalaze u fazi od formirana 4 lista do formirano 4-5 sekundarnih stabala (BBCH 14-25).

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice,  registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima bolesti u odnosu na prethodni pregled (11.2.2022.).

U usevima ječma,  registruju se  simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 40% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 36%  biljaka. 

U usevima pšenice, uočeni su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 60% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% biljaka i biljke sa simptomima lisne rđe (Puccinia recondita) na do 5% biljaka.

usev pšenice

simptomi pepelnice u usevu ječma

Simptomi lisnr rđe

Vizuelnim pregledom useva strnih žita nije registrovano prisustvo štetočina, lisnih vaši (Aphididae sp.) i cikada (Cicadelidae sp.).

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja stnih žita.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze  u različitim fazama bokorenja. Ječmovi su u fazi formirano 5-6 sekundarnih stabala (BBCH 25-26), a pšenice su u fazi od početka bokorenja do formirano 4-5 sekundarnih stabala (BBCH 20-25).

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice, nije uočeno povećanje broja biljaka sa simptomima bolesti, u odnosu na prethodni pregled (4.2.2022.).

U usevima ječma,  registruju se  simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i  sočivaste pegavosti ječma, (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 3%  biljaka. U usevima pšenice, uočeni su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita ( Erysiphae graminis) na do 6% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva strnih žita, nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae sp.) i cikada (Cicadelidae sp).

simptomi pepelnice na pšenici

simptomi sive pegavosti lista pšenice

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice  se nalaze u fazama bokorenja, do faze početak rasta stabljike (BBCH 27-230).

Vizuelnim pregledima useva pšenice su registrovani simptomi bolesti, pepelnice žita (Erysiphae graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)  i rđe pšenice (Puccinia spp.) u različitom intenzitetu napada, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera, lokaliteta i sortimenta.

Trenutni vremenski uslovi pogoduju širenje bolesti u usevima pšenice.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima rđe, Puccinia spp.

Vrbas

25-30/pšenica

20

15

5

Srbobran

24-30

25

15

15

Kula

26-30/pšenica

60

14

14

 

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

siva pegavost

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazama bokorenja,  ječam je u fazi formirano 6-7 sekundarnih stabala (BBCH 26-27), dok je pšenica u fazi formirano 4-5 sekundarnih stabala (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma,  registrovani su simptomi bolesti, mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae graminis), sočivaste pegavosti lista ječma, (Rhynchosporium secalis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)  i rđe (Puccinia spp.), u različitom intenzitetu napada, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera, lokaliteta i sortimenta. Simptomi bolesti su lokalizovani uglavnom na donjim listovima.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima rđe, Puccinia spp.

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosprium secalis

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres

Srbobran

26-27/ječam

/

32

0

19

75

Vrbas

25/pšenica

14

10

0

/

 /

Kula

23-24/pšenica

50

0

16,7

/

/

 

Trenutni vremenski uslovi usporavaju širenje bolesti u u sevima strnih žita, ali se sa porastom temperatura, očekuje njihovo dalje širenje.

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

usev pšenice

simptomi rđe na pšenici

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazama bokorenja (ječam - formirano 6-7 sekundarnih stabala, BBCH 26-27,  pšenica - formirano 4-5 sekundarnih stabala, BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma,  registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae graminis) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), kao i pojava prvih biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.).

Trenutno zdravstveno stanje strnih žita je rezultat povoljnih vremenskih uslova za širenje infekcija. Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima rđe, Puccinia spp.

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosprium secalis

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres

Srbobran

26-27/ječam

/

47

/

23

81

Vrbas

23-24/pšenica

16

9

0

/

 

Kula

23-24/pšenica

11

0

13

/

/

 

U periodu od 12.02. do 16.02. na automatskim meteorološkim stanicama koje su postavljene u usevima strnih žita (Srbobran, Zmajevo) izmerene su temperature od -7° do -10°C, koje su dovele do izmrzavanja lisne mase. Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma nije uočeno propadanje čvora bokorenja,  tako da je preporuka da se izvrši prihrana useva, kako bi se biljke stimulisale da prevaziđu stres izazvan uticajem niskih temperatura i kako bi se vegetativna biljna masa regenerisala.

siva pegavost lista pšenice

simptomi rđe na pšenici

Zdravstveno stanje strnih žita na terenu RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazama bokorenja, formirano 5-6 sekundarnih stabala (BBCH 25-26); dok se usevi pšenice nalaze u fazama od početka bokorenja do formirano 3 sekundarna stabla (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma je registrovano povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, pepelnice žita, Erysiphae graminis i sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici.

Trenutno zdravstveno stanje strnih žita je rezultat povoljnih vremenskih uslova za širenje infekcija (visoke temperature, relativne vlažnosti i dovoljne količine padavina) u proteklom periodu. Sa najavom još toplijeg vremena, uz prisustvo padavina,  može se očekivati dalje širenje infekcije. Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosprium secale

Srbobran

26-27/ječam

/

43

75

12

Vrbas

21-23/pšenica

15

6

/

/

Kula

21-23/pšenica

9

2

/

/

 
 

 

 usev pšenice, Kula

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Vrbas usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od početka bokorenja do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma:

·         sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 5% do 9% biljaka i

·         pepelnice žita (Erisyphae gramminis) na 3% do 5% biljaka.

 

 

 Septoria tritici

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 4 do 5 stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 70% biljaka,

·         pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na 20% do 30% biljaka i

·         sočivaste pegavosti lista ječma(Rhinchosporium secalis) na 1% do 3% biljaka.

   

Erysiphe graminis

Pyrenophora teres

Visok procenat biljaka sa prisutnim simptomima mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova za razvoj ovog patogena koji su vladali u predhodnom periodu, pa je preporuka redovno obilaziti parcele i pratiti zdravstveno stanje.

Tokom vizuelnih pregleda, u usevima ozime pšenice i ječma, nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), kao ni cikada (Cicadelidae).

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next