Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i prisustvo glodara
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i prisustvo glodara

Na teritoriji  delovanja RC Prokuplje usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 3 do 8 listova razvijeno  (BBCH 13-18).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4 % pregledanih biljaka, dok prisustvo simptoma biljnih bolesti u usevima pšenice za sada nije uočeno.

Na pojedinim lokalitetima, na teritoriji Topličkog okruga, uočene su aktivne grupe od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus alvaris), kao i oštećenja na biljkama nastala usled njihove ishrane.

 
Kategorizacija brojnosti glodara prema broju aktivnih rupa je:
 

Poljska voluharica (Microtus alvaris)

  • Kategorija I: do 10 rupa po hektaru;
  • Kategorija II: 10-500 rupa po hektaru;
  • Kategorija III: 500-5000 rupa po hektaru;
  • Kategorija IV: 5000-20000 rupa po hektaru;
  • Kategorija V: 20000-50000 rupa po hektaru.

Poljski miš (Apodemus sylvaticus)

  • Kategorija I: do 10 rupa po hektaru;
  • Kategorija II: 10-50 rupa po hektaru;
  • Kategorija III: 50-500 rupa po hektaru;
  • Kategorija IV: 500-2000 rupa po hektaru;
  • Kategorija V: 2000-10000 rupa po hektaru.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje parcela i useva. Mere zaštite se preporučuju na parcelama gde je brojnost aktivnih rupa u kategoriji II.

Za suzbijanje glodara se mogu koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Sve rodenticide treba primenjivati u skladu sa njihovim uputstvom za primenu i po suvom vremenu.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.