Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Zdravstveno stanje klipova merkantilnog kukuruza rane i srednje rane grupe zrenja na teritoriji Topličkog okruga
Zdravstveno stanje klipova merkantilnog kukuruza  rane i srednje rane grupe zrenja na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, na deset lokaliteta na teritorijama opštine Prokuplje, Blace, Žitorađa i Kuršumlija, na parcelama sa hibridima ranih i srednje ranih grupa zrenja, neposredno pre berbe, sproveden je vizuelni pregled sa ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova hibrida merkantilnog kukuruza.

Vizuelni pregled izvršen je na lokalitetima: Pejkovac, Donje Crnatovo, Gornja Stražava, Kondželj, Kaševar, Krivaja, Stubal, Šiljomana, Tulare i Pepeljevac.

Vizuelno je pregledano  100 klipova kukuruza po parceli i registrovano je prisustvo štetnih organizama i to:

·       Štetni insekti: kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera) i kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), kao i vidna oštećenja na klipovima nastala ishranom gusenica navedenih štetočina i

·       Fitopatogene gljive: Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp., Cladosporium spp.

Rezultati vizuelnih pregleda na teritoriji Topličkog okruga, prikazani su u sledećoj tabeli:

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

Procenat klipova sa oštećenjima i/ili simptomima patogena (%)

Bez vidljivih oštećenja

50-73

Oštećenja od insekata

13-39

Aspergillus spp.

0-8

Penicillium spp.

0-7

Fusarium spp.

9-33

Cladosporium spp.

8-25

 

 
 

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.