Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)
Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na više lokaliteta na teritoriji delovanja RC Prokuplje, registrovano je prisustvo simptoma crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).

Navedeni patogen može zaraziti sve zelene delove: lišće, drške, mladare i bobice. Parazit prezimljava  u mumficiranim ili opalim bobicama, odakle se u proleće vetrom, kišnim kapima i insektima prenosi, prvo na lišće, a zatim i na grozdove. U proleće se oslobađaju askospore koje vrše primarne  infekcije zelenih delova vinove loze. Na lišću se javljaju simptomi  u vidu okruglih pega 2-10mm veličine (boja zavisi od sorte), ograničene zonom tamnomrke boje.   Za širenje ovog patogena potrebna je vlaga. Početne infekcije na bobicama ogledaju se u vidu sitnih, tačkastih pega, koje se brzo šire, pa dolazi do sušenja bobica, samim tim i do smanjenja prinosa u zasadima vinove loze.

Uklanjanjem i spaljivanjem obolelih lastara i grozdova se u značajnoj meri smanjuje infekcioni potencijal.

Ovaj patogen se uspešno suzbija u okviru hemijskih mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače vinove loze.

 

Comments

There are no comments yet for this post.