Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Trulež plodova šljive (Monilinia spp.).
Trulež plodova šljive (Monilinia spp.).

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje u zavisnosti od lokaliteta i sorte, zasadi šljive se nalaze u fazi od plod oko 80% krajnje veličine do početka obojavanja plodova (BBCH 78 – 81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma truleži plodova šljive (Monilinia spp.).

Ova gljiva prezimljava u mumificiranim plodovima, u oštećenoj kori na granama i spada u ekonomski najznačajnije patogene u voćarstvu koji nanose velike gubitke u voćarskoj proizvodnji.

Prvi simptomi na plodovima su kružne mrke pege oko mesta infekcije, koje se kasnije šire. Ako su temperatura i vlažnost visoki i plod zreliji, dolazi do bržeg širenja patogena.

U godinama kada posle dužeg sušnog perioda nastupi period padavina, dolazi do naglog porasta ploda pri čemu pokožica ne može izdržati unutrašnji pritisak, što za posledicu ima pucanje ploda, stvarajući na taj način mesto za prodor patogena koji prouzrokuju trulež.

Rizik za ostvarenje infekcije ploda se povećava ukoliko dođe do mehaničkih oštećenja na plodovima, koji najčešće nastaju usled oštećenja od insekata (pre svega šljivinog smotavca čije se larve ubušuju plod i time otvaraju put za prodor patogena prouzrokovača truleži).

Suzbijanje ovog patogena se najčešće sprovodi kombinovanjem mehaničkih i hemijskih mera.

Posle berbe treba ukloniti sve trule plodove, i na taj način smanjiti infektivni potencijal za narednu godinu. Ako se zaraženi (mumificirani plodovi) ne odstrane posle berbe, u toku zrele rezidbe (u proleće) treba ih odstraniti zajedno sa zaraženim grančicama.

Adekvatna zaštita od insekata u toku vegetacije (pre svega od šljivinog smotavca) smanjuje rizik za pojavu truleži ploda.

Primena hemijskih mera zaštite podrazumeva primenu fungicida u osetljivim fazama, fazama sazrevanja ploda, kada dolazi do omekšavanja pokožice, a pred uslove koji favorizuju nastanak infekcije ovim patogenima. RC Prokuplje je 14.07. dao preporuku za zaštitu šljive od truleži ploda. (videti preporuku).

Comments

There are no comments yet for this post.