Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Moljac paradajza (Tuta absoluta) u plasteničkoj proizvodnji paradajza
Moljac paradajza (Tuta absoluta) u plasteničkoj proizvodnji paradajza

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi paradajza  u zatvorenom prostoru se, u zavisnosti od lokaliteta i datuma setve, nalaze u različitim fazama cvetanja i formiranja plodova (64-75 BBCH).

Na feromonskim klopkama postavljenim u plastenike registruje se povečanje brojnosti ulovljenih odraslih jedinki moljca paradajza (Tuta absoluta). Dnevno se registruje preko 50 odraslih jedinki te štetočine. Takođe, vizuelnim pregledom biljaka paradajza uočeno je prisustvo larvi moljca paradajza i karakteristične mine na listovima od njihove ishrane.

Ulov odraslih jedinki moljca paradajza na feromonskoj klopci – lokalitet Glašinac

Larva moljca paradajza i mine na listovima od njene ishrane

Na području Topličkog okruga moljac paradajza iz godine u godinu pričinjave sve veće štete u proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru. Štete se ogledaju u oštećenju lisne mase i plodova čime se smanjuje prinos i kvaliteta plodova, a samim tim i njihova tržišna vrednost.

Mere kontrole moljca paradajza su veoma složene, s obzirom na visok reproduktivni potencijal i brz ciklus razvića te štetočine. Od najvećeg značaja su nepesticidne mere koje treba kontinuirano da se sprovode. Hemijske mere zaštite su samo korektivne mere u borbi protiv ove štetočine.

RC Prokuplje je do sada objavio dve preporuke sa ciljem zaštite paradajza od navedene štetočine 1.6.2021. (vidi preporuku) i 24.6.2021. (vidi preporuku) i nastavlja sa praćenjem proizvodnje paradajza u zatvorenom prostoru.

Comments

There are no comments yet for this post.