Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevima krompira.
Prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevima krompira.

Na području delovanja RC Prokuplje usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i datuma setve nalaze u fazi od početak klijanja: klica vidljiva do devet i više listova na glavnoj stabljici razvijeno (01-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Štete nanose larve i odrasle jedinke koje se hrane lisnom masom. Veoma je prisutna u našim reonima, svuda gde se gaji krompir. Štete su veće ako se desi gubitak lisne mase na početku vegetacije, kada je formiranje krtola može biti ozbiljno ugroženo.

U toku je početak polaganja jaja. Hemijske mere zaštite se izvode u periodu piljenja larvi. 

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o hemijskim merama zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.