Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Usevi ili zasadi
Trulež plodova šljive (Monilinia spp.).

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje u zavisnosti od lokaliteta i sorte, zasadi šljive se nalaze u fazi od plod oko 80% krajnje veličine do početka obojavanja plodova (BBCH 78 – 81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma truleži plodova šljive (Monilinia spp.).

Ova gljiva prezimljava u mumificiranim plodovima, u oštećenoj kori na granama i spada u ekonomski najznačajnije patogene u voćarstvu koji nanose velike gubitke u voćarskoj proizvodnji.

Prvi simptomi na plodovima su kružne mrke pege oko mesta infekcije, koje se kasnije šire. Ako su temperatura i vlažnost visoki i plod zreliji, dolazi do bržeg širenja patogena.

U godinama kada posle dužeg sušnog perioda nastupi period padavina, dolazi do naglog porasta ploda pri čemu pokožica ne može izdržati unutrašnji pritisak, što za posledicu ima pucanje ploda, stvarajući na taj način mesto za prodor patogena koji prouzrokuju trulež.

Rizik za ostvarenje infekcije ploda se povećava ukoliko dođe do mehaničkih oštećenja na plodovima, koji najčešće nastaju usled oštećenja od insekata (pre svega šljivinog smotavca čije se larve ubušuju plod i time otvaraju put za prodor patogena prouzrokovača truleži).

Suzbijanje ovog patogena se najčešće sprovodi kombinovanjem mehaničkih i hemijskih mera.

Posle berbe treba ukloniti sve trule plodove, i na taj način smanjiti infektivni potencijal za narednu godinu. Ako se zaraženi (mumificirani plodovi) ne odstrane posle berbe, u toku zrele rezidbe (u proleće) treba ih odstraniti zajedno sa zaraženim grančicama.

Adekvatna zaštita od insekata u toku vegetacije (pre svega od šljivinog smotavca) smanjuje rizik za pojavu truleži ploda.

Primena hemijskih mera zaštite podrazumeva primenu fungicida u osetljivim fazama, fazama sazrevanja ploda, kada dolazi do omekšavanja pokožice, a pred uslove koji favorizuju nastanak infekcije ovim patogenima. RC Prokuplje je 14.07. dao preporuku za zaštitu šljive od truleži ploda. (videti preporuku).

Virus šarke šljive (Plum pox virus)

Na području delovanja RC Prokuplje zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama rasta i razvoja ploda, plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima šljive je registrovano prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus).

Simptomi ovog virusa se uglavnom javljaju na listovima i plodovima.  Simptomi na listu se javljaju u vidu pega oko kojih se prstenasto stvara hlorotični oreol. Zaraženi plodovi ovim virusom su deformisani sa udubljenjima i nepravilnim pegama. Tkivo ispod pega je karakteristične crvene boje, od površine tkiva pa sve do koštice. Takvi plodovi su lošijeg kvaliteta i mogu otpasti pre zrenja.

Virus se najčešće širi zaraženim sadnim materijalom, podlogama, kalem pupoljcima uzetih sa zaraženih biljaka, kao i lisnim vašima, koje su glavni vektori ovog virusa.

Uzimajući u obzir da se virusi hemijskim putem ne mogu suzbiti, najvažnije mere zaštite su preventivne mere:

·       Proizvodnja i korišćenje bezvirusnog sadnog materijala

·       Kalem grančice, podloge i pupoljci koje se koriste za proizvodnju sadnica moraju biti zdravi

·       Suzbijanje lisnih vaši kao vektora virusa

·       Uklanjanje zaraženih stabala iz zasada

·       Gajenje otpornih i tolerantnih sorti

·      Sađenje zaštitnih pojaseva oko zasada koštičavog voća sa biljkama koje ne obolevaju od šarke šljive.

 

 

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljive

Na području delovanja RC Prokuplje zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, prvi cvetovi otvoreni do početka cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (59-61 BBCH).

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljiva registrovani su ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Ovi insekti imaju jednu generaciju godišnje. Odrasli insekti se javljaju sa kretanjem vegetacije, u proleće, u zavisnosti od klimatskih uslova, uglavnom u periodu cvetanja šljiva. Veće štete nastaju ako je pre i tokom cvetanja šljiva toplo i suvo vreme. Usled jačeg napada ovih štetočina može doći do velikog broja otpadanja tek zametnutih plodova.

U fenofazi cvetanja šljive zabranjena je upotreba insekticida!

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o vremenu sprovođenja hemijskih mera zaštite.