Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina Rubi)
Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina Rubi)

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetu Dojkinci, u zasadima maline uočeno je prisustvo  simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) u niskom intenzitetu napada.

 

(velika slika)

Prvi simptomi navedenog patogena se javljaju na najmlađem lišću, na naličju u vidu svetlo-sivih pega kružnog oblika koje su oivičene tamnom nijansom po obodu. Ređe se pojava simptoma javlja na kori mladih lastara. U sredini pega formiraju se piknidi. Bolest se širi višećelijskim konidijama koje se obrazuju unutar piknida. Vremenske prilike sa obilnim padavinama pogoduju razvoju ovog patogena. Sa razvojem bolesti, pege se uvećavaju i dolazi do njihovog spajanja. Lišće koje je jako zaraženo dobija žutu, kasnije svetlosmeđu boju i otpada pre vremena. Zaraza se sa donjeg lišća pri osnovi izdanka širi ka vrhu. Usled jake zaraze dolazi do prevremene defolijacije što loše utiče na izdanke maline. Izdanci postaju manje otporni na niske temperature i druge faktore spoljašnje sredine što dovodi do smanjenja prinosa. Patogen prezimljava na opalom lišću u peritecijama i na izdancima maline u piknidima.

Hemijske mere zaštite maline od navedenog patogena sprovode se zajedno sa suzbijanjem prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata). Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača smeđe pegavosti lista maline od velike važnosti su preventivne mere kontrole kao što su rezidba i uklanjanje zaraženih mladara, kao i sakupljanje ili zaoravanje opalog lišća.

Comments

There are no comments yet for this post.