Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Obična kruškina buva

Na području delovanja RC Pirot zasadi kruške se nalaze u fazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 56).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su svi razvojni stadijumi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 5,68

Jaja: 11,9

Larve L1-L3: 16,27

U toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije obične kruškine buve.

Najavljeno toplo vreme za naredni period uticaće na povećanje aktivnosti ove štetočine i ulazak kruške u fazu cvetanja.

 

U fazama cvetanja zabranjena je primena insekticida!

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem biologije obične kruškine buve i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.

Pojačana aktivnost obične kruškine buve

Vizuelnim pregledom zasada krušaka, na lokalitetu Petrovački put,  u odnosu na prošlu nedelju, registrovano je pojačano prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 13,75, kao i prisustvo jaja u indeksu napada 11,5.

Slika 1. Imago kruškine buve

Slika 1. Imago kruškine buve

Slika 2. Položena jaja kruškine buve

Sa porastom temperatura u proteklom periodu započela je i pojačana aktivnost obične kruškine buve. Trenutno zahlađenje i kiša odložiće dalji proces polaganja jaja, ali samo na kratko jer meteorolozi najavljuju ponovo toplo vreme za vikend kada se očekuje pojačano prisustvo imaga i intezivnije polaganje jaja.

Proizvođačima koji do sada nisu sproveli hemijske mere zaštite, preporučuje se njihova primena po preporuci od 14.2. (vidi preporuku).

Obična kruškina buva

Na teritoriji RC Pirot, kruška se nalazi u fenofazi svi listovi opali (BBCH 97).

Vizuelnim pregledom zasada, na punktu Prisjanski put, registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 2.

Prezimljujući imago C.pyri

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Cigaraš (Byctiscus betulae)

Tokom vizuelnih pregleda zasada kruške na lokalitetu Petrovački put, konstatovano je prisustvo simptoma oštećenja od insekta Byctiscus betulae - cigaraš.

Prisustvo se konstatuje po karakterističnom uvijanju lista kruške i vinove loze u obliku cigarete.

 Smotuljak lista

 

Velika slika smotuljak lista

Imaga se javljaju tokom proleća, hrane se lišćem praveći uske izgrizotine. Posle kopulacije, presecaju peteljku lista i motaju ga u oblik cigarete. Unutar smotuljka polažu jaja, a tu se i larve ishranjuju.

Štete koje ovaj insekt može da nanese ogledaju se u uništavanju lisne mase tokom ishrane i pravljenja smotuljka za polaganje jaja.

Mere zaštite se ne preporučuju, jer brojnost nije visoka.

Pojava rutave bube

Vizuelnim pregledom zasada  kruške koja se nalazi u fazi početka cvetanja do punog cvetanja, registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

         

Imago rutave bube na krušci

Lovne klopke u zasadu

Štete na cvetu voćaka nanose samo odrasli insekti, koji se hrane prašnicima, tučkom, a u nedostatku hrane i pupoljcima. Ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava kao  odrasla jedinka u zemlji na dubini do 10 cm. Imago rutave bube je dobar letač i najaktivniji je u najtoplijem delu dana  u periodu od 11 - 16 časova.

Preporuka voćarima je da pregledaju svoje zasade u najtoplijem delu dana, i ukoliko uoče imaga rutave bube sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja. U voćnjacima treba postaviti što više lovnih posuda plave ili bele boje napunjene vodom uz dodatak  negro bombona ili nekog voćnog sirupa,  naročito oko rubova parcela. Posude se mogu postaviti na zemlju i u krošnju drveta.  Sadržaj u lovnim posudama redovno menjati.

Prisustvo korovske vrste maslačka (Taraxacum oficinale)  u voćnjacima je poželjno jer se rutava buba hrani cvetom maslačka (pa se ne preporučuje njegovo uklanjanje iz voćnjaka).

Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka na lokalitetima Petrovački put i plantaža Prisjansko naselje utvrđeno je da se kruške nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) do faza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek su zatvoreni) (55-56 BBCH skale).

Pregledom zasada od 05.04.2018. godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 4,25%  i položena jaja u indeksu napada 3,75% na lokalitetu Prisjansko naselje, a na lokalitetu Petrovački put imago u indeksu napada od 1,5% i položena jaja u indeksu napada 3, 5%. Početak piljenja larvi  još nije registrovan, te se mere zaštite još uvek ne preporučuju.

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka na lokalitetima Petrovački put i plantaža Prisjansko naselje utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi početak pucanja pupoljaka:vidljivi prvi zeleni listići (07- BBCH skale).

Pregledom zasada od 28.03.2018. godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 2,5%  i položena jaja u indeksu napada 2,5%, a na lokalitetu Prisjansko naselje imago u indeksu napada od 3,5% i položena jaja u indeksu napada 3,25%. Početak piljenja larvi  još nije registrovan, te se mere zaštite još uvek ne preporučuju.

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine.

Kruškina buva

Pregledom zasada krušaka na lokalitetima Petrovački put i plantaža Prisjansko naselje utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (00- BBCH skale).

Pregledom zasada od 25.01.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 0,25% na liokalitetu Petrovački put, a na lokalitetu Prisjansko naselje nismo zabeležili prisustvo imaga. Polaganje jaja još nije počelo.

 Imago kruškine buve

RC Pirot nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine.

Kruškina buva

Pregledom zasada krušaka na lokalitetima Petrovački put i plantaža Prisjansko naselje utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (00- BBCH skale).

Pregledom zasada od 10.01.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 0,25%. Polaganje jaja još nije počelo.

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine.

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Vizuelnim pregledom zasada kruške na punktu Prisjansko naselje  kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00). Registrovana su prva imaga bez položenih jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Slika imago

Najavljeno povećanje temperature u narednom periodu usloviće povećanu aktivnost imaga obične kruškine buve i intenziviranje polaganja jaja.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće  momenat za tretman u cilju suzbijanja ove štetočine.