Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Štetočine na kupusu
Štetočine na kupusu

Na lokalitetu Futog usev kupusa nalazi se u fazi 4 do 5 listova (rasađivanje 4.04.).

Na žutim lepljivim klopkama koje su postavljene u usev registrovan je ulov odraslih jedinki kupusne muve (Phorbia brassicae). Vizuelnim pregledom biljaka kupusa registrovano je prisustvo jaja ove štetočine oko korenovog vrata kupusa. Jaja su prisutna na 10% biljaka i to jedno do tri jajeta oko biljke.

Kupusna muva je značajna štetočina u proizvodnji ranih kupusnjača. Ima 2 do 3 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu. Odrasle jedinke se pojavljuju u proleće, kada je temperatura zemljišta oko 12°C. Ženke polažu jaja pojedinačno ili u grupama na korenov vrat mladih biljaka ili u zemlju oko njih.  Embrionalni razvoj pospešuje vlažno vreme. Ispiljene larve se u početku hrane korenovim dlačicama, a zatim prodiru u sam koren i ometaju normalno cirkulisanje sokova. Napadnute biljke dobijaju  plavoljubičastu boju.  Mlađe biljke se suše i u potpunosti propadaju. Starije biljke zaostaju u porastu i podložne su napadu drugih patogena.

Odrasle jedinke su 5 do 7 mm i slične su domaćoj muvi. Mužjaci su crnosivi sa tri uzdužne linije na leđnoj strani, a ženke su pepeljastosive. Jaja su beličasta, eliptičnog oblika, duga oko 1mm i imaju porečnu brazdu. Larve su svetle, žutobele, bez nogu, sužene na prednjem delu tela i sa atrofiranom glavom.

Na feromonskim klopkama koje su takođe postavljene u usev kupusa registrovan je i prvi ulov odraslih jedinki kupusnog moljca (Plutella maculipennis).

 

Imago kupusne muve       Jaja kupusne muve

Comments

There are no comments yet for this post.