Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke - Venturia inaequalis
Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke - Venturia inaequalis
Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke je veoma važan patogen jabuka, koji zahteva redovnu zaštitu u fazama intezivnog prirasta vegetativne mase.
Na grafičkom prikazu može se videti kada je došlo do ostvarenja uslova za infekciju, za period od 28.03. (prvo oslobađanje askospora u prirodi) pa do danas, za lokalitet Kać (ukupno 10 puta su ostvareni uslovi za infekciju).
Proizvođači bi trebalo da beleže svaki tretman, kada i sa kojim preparatima, da bi znali kako dalje da kreiraju koncept zaštite imajući u vidu kada je došlo do ostvarenja uslova za infekciju.
Preventivni preparati kao što su CAPTAN 50-WP, DITHANE DG NEOTEC, DELAN 700-WG, POLYRAM-DF se primenjuju pred najavljene padavine, a biljke su pod zaštitom ovih preparata 5 dana. Padavine od 15-20 mm spiraju depozit ovih preparata .
Kurativni preparati se primenjuju ako biljke nisu bile pod zaštitom preventivnih preparata, a došlo je do ostvarenja uslova za infekcije. Ovi preparati imaju različito kurativno delovanje:
SYLLIT 400-SC, CHORUS 75-WG, PYRUS 400-SC - 36-48 h
CLARINET, INDAR 5 EW, SCORE - 72 h
Kod primene kurativnih preparata najbolje je koristiti ih u kombinaciji sa preventivnim preparatima, zbog odlaganja pojave rezistentnosti.
 

Comments

There are no comments yet for this post.