Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Neštin, konstatovana je velika brojnost imaga obične kruškine buve.
Takođe je utvrđeno i prisustvo larvi i jaja, najviše larvi četvrtog i petog uzrasta.
Preporučuje se proizvođačima tretman sa kombinacijom piretroida i regulatora rasta (fenoksikarb), uz dodatak okvašivača jer je došlo i do pojave medne rose.
Piretroidi su usmereni na suzbijanje imaga, a fenoksikarb ima ulogu da spreči transformaciju larve u odraslog insekta.
DECIS 2,5-EC 0,05% + INSEGAR 25-WG 0,1-0,12% + SILWET L-77 0,03%
Pošto su piretroidi nestabili na visokim temperaturama, preporučuje se da se tretiranja izvedu u jutarnjim ili večernjim časovima.

Comments

There are no comments yet for this post.