Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac ima 4-5 generacija godišnje i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice ili lutke u zemljištu gde se gajila repa. Na biljkama se sreće tokom čitave vegetacije.

 

Štete pričinjavaju gusenice koje se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađe listove, zapredaju ih, prljaju izmetom i rozeta repe se pretvara u crnu, suvu masu. Usled toga ne dolazi do formiranja novog lišća, što utiče na smanjenje prinosa korena šećerne repe i sadržaja šećera u njemu.

 

Ova štetočina se u većem broju javlja tokom sušnih i toplih godina. 2012. godine na teritoriji RC Novi Sad registrovan je jak napad ove štetočine, na 90-100% biljaka bilo je prisutno 1-5 gusenica. U 2013. godini pojedinačne gusenice registrovane su na 20-30% biljaka.

 

Uslovi koji vladaju u ovoj vegetacionoj sezoni, česte i obilne kiše, ne pogoduju razvoju ove štetočine. Na feromonskim klopkama, na lokalitetima Temerin i Gložan registruju se niske brojnosti ulova odraslih jedinki (Grafik 1). Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pojedinačnih gusenica na 5-10% biljaka (Slika 1). 

 

Ova brojnost gusenica ne predstavlja ekonomski prag štete, te se i mere zaštite ne preporučuju. Po izvorima EPPO-a, ekonomski prag štete je kada na 70% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci.

 

Grafik 1.

 

Slika 1.

Comments

There are no comments yet for this post.