Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Trenutno stanje zasada jabuka
Trenutno stanje zasada jabuka

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis)

Na lokalitetima Kać i Selenča gde se prate uslovi za ostvarenje infekcija od ovog patogena, u periodu 20.04.-24.04. bili su ostvareni uslovi za primarne infekcije. U laboratoriji se prati dozrelost pseudotecija i ona trenutno iznosi 24-27% . Preporuke o merama zaštite videti na Portalu i na vestima iz Pokrajinskog centra.

Jabukin smotavac (Carpcapsa pomonella)

Na lokalitetima Kać i Čerević, 24.04. uhvaćen je prvi imago jabukinog smotavca, dok na lokalitetu Selenča nema ulova. Za sada ne primenjivati nikakve mere kontrole, a  dalju dinamiku leta ove štetočine pogledati na terenski rezultati 2012.

Miner okruglih mina (Leucoptera scitella)

Samo na lokalitetu Kać došlo je do ulova ove štetočine, ali u veoma malom broju. Na lokalitetima Čerević i Selenča za sada nema ulova imaga na feromonskim klopkama. Ne preduzimati hemijske mere zaštite, a dalju dinamiku leta pogledati na terenski rezultati 2012.

Comments

There are no comments yet for this post.