Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kupusna muva (Delia radicum)
Kupusna muva (Delia radicum)
Kupusna muva je značajna štetočina u proizvodnji ranih kupusnjača. Ima 2 do 3 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu. Odrasle jedinke se pojavljuju u proleće, kada je temperatura zemljišta oko 12°C. Ženke polažu jaja pojedinačno ili u grupama na korenov vrat mladih biljaka ili u zemlju oko njih.  Embrionalni razvoj pospešuje vlažno vreme. Ispiljene larve se u početku hrane korenovim dlačicama, a zatim prodiru u sam koren i ometaju normalno cirkulisanje sokova. Napadnute biljke dobijaju  plavoljubičastu boju.  Mlađe biljke se suše i u potpunosti propadaju. Starije biljke zaostaju u porastu i podložne su napadu drugih patogena.
 

Dinamika registrovanih događaja kupusne muve tokom ove sezone

Događaj

Datum

Julijanski dani (dani od 1. januara)

Akumulisani stepen dani od 1. januara

Registrovana jaja na 30% biljaka

11.04.

101

377

Registrovana jaja na 60% biljaka

16.04.

106

407

Registrovana jaja na 80% biljaka

25.04.

115

490

Registrovane ispiljene  larve na 30% biljaka

30.04.

120

542

Registrovani prvi simptomi u polju

7.05.

127

605

 

Odrasle jedinke su 5 do 7 mm i slične su domaćoj muvi. Mužjaci su crnosivi sa tri uzdužne linije na leđnoj strani, a ženke su pepeljastosive.

 

Jaja su beličasta, eliptičnog oblika, duga oko 1mm i imaju porečnu brazdu.

 

Larve su svetle, žutobele, bez nogu, sužene na prednjem delu tela i sa atrofiranom glavom.

 

Simptomi napada kupusne muve

Comments

There are no comments yet for this post.