Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03), do faze početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecije u 42 nema formiranih askospora, u 6 je do 25% formiranih askospora, a u 2 je od 26% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 5%

Kod sorte Ajdared od pregledane 53 pseudotecije u 38 nisu uočene zrele askospore, u 10 je do 25% formiranih askospora, u 3 je od 26% do 50% formiranih askospora, a u 2 je od 51% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 10,37%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.