Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Početak polaganja jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve
Početak polaganja jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Slika 1: Zasad kruške BBCH 00

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3,33, kao i jaja ove štetočine u indeksu napada 11,66.

Slika 2: Imago obične kruškine buve

Visoke temperature za ovo doba godine uticale su na povećanu aktivnost ove štetočine i početak polaganja jaja prezimljujuće generacije.

Slika 3: Jaja obične kruškine buve

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.