Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Prvi ulovi jabukovog smotavca
Prvi ulovi jabukovog smotavca

Na teritoriji RC Novi Sad registrovani  su prvi ulovi jabukovog  smotavca ( Carpocapsa pomonella) na feromonskim klopkama. Na lokalitetu Neštin 4.04. na 89 CDD, a na Čeneju 4.04. na 55 CDD. Temperaturne akumulacije izražene su od 1. januara. Jabuke se nalaze u fenofazi punog cvetanja (65 BBCH). Primena insekticida se za sada ne preporučuje.

Comments

There are no comments yet for this post.