Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Trips u usevu prolećnog luka
Trips u usevu prolećnog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Slika 1: Usev prolećnog luka BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Trenutno  se na usevima luka registruje 0,3 larve po listu.

Slika 2: Larve tripsa na luku

U narednom periodu se očekuje početak vađenja ozimih lukova, kada će doći do masovne migracije tripsa na prolećne lukove. Takođe, visoke dnevne temperature pogoduju ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine.

Sve navedeno ukazuje na potrebu za posebnim oprezom kod proizvođača jer ulazimo u kritičan period za zaštitu luka od ove štetočine.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u usevima luka i po postizanju praga štetnosti (od 1 do 2 larve po listu) signaliziraće tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.