Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Prvi ulovi breskvinog smotavca i grožđanog moljca
Prvi ulovi breskvinog smotavca i grožđanog moljca

Na teritoriji RC Novi Sad registrovane su prve jedinke breskvinog smotavca (Cydia molesta) i  pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na feromonskim klopkama.

Na lokalitetu Čerević koji je i punkt sa najvećim brojnostima breskvinog smotavca u Srbiji, prvi ulov imaga registrovan je 22.03. Na lokalitetu Neštin prvi imago ulovljen je 29. 03.2014.

Prve jedinke pepeljastog grožđanog moljca registrovane su 29.03. na lokalitetu Neštin i 30.03. 2014 na lokalitetu Sremski Karlovci.

RC Novi Sad nastavlja praćenje ovih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.