Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Crna pegavost vinove loze
Crna pegavost vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od pucanje pupoljaka: zeleni listić lastara jasno vidljiv (BBCH 09) do faze tri lista razvijena (BBCH 13).

Slika 1: Zasad vinove loze BBCH 13

Vizuelnim pregledom vinograda registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) na kori lastara. Ovo je patogen koji se javlja svake godine i široko je rasprostranjen na fruškogorskom vinogorju.

 

Slika 2: Simptom crne pegavosti vinove loze na lastaru

Zaraženi lastari su sivobele boje i na njima se nalaze crni piknidi odnosno plodonosna tela ove gljive. Lastari su oštećeni u osnovi, dolazi do njihovog prstenovanja i lomljenja, a u kasnijem delu sezone cvasti i grozdovi se suše. Napadnuta loza slabije dozreva i lakše izmrzava u toku zime.

Na listovima se javljaju sitne, svetlo zelene, hlorotične, kružne pege sa tamnim centrom. Pri jakoj zarazi list požuti i opadne.

Slika 3: Simptomi crne pegavosti vinove loze na listovima iz prethodne sezone

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima vinove loze i na vreme će signalizirati pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.