Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pipa repičine ljuske
Pipa repičine ljuske

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

Slika 1: Usev uljane repice u punom cvetanju

Vizuelnim pregledom useva, naročito na rubnim delovima, registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

Slika 2: Imago pipe repičine ljuske

Pipa repičine ljuske ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu imaga u zemlji. Nakon izlaska sa mesta prezimljavanja najpre se hrane divljim krstašicama, a potom prelaze na useve uljane repice, gde izgrizaju cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske. Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim ljuskama. Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Otvori koje buše imaga, kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

U usevima uljene repice je registrovana visoka aktivnost polinatora.

Slika 3: Pčela na cvetu uljene repice

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.