Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Šljivine ose
Šljivine ose

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljive se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

Na lepljivim klopkama koje su postavljene u zasade šljiva registruju se ulovi odraslih jedinki crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Slika 1: Odrasle jedinke šljivinih osa na lepljivoj klopci

Ove štetočine imaju jednu generacuju godišnje i prezimljavaju u zemlji u stadijumu larve. U periodu cvetanja šljive, pojavljuju se odrasle jedinke osa i polažu jaja na čašicu cvetova. Crna šljivina osa polaže jaja u slobodne čašične listiće, dok žuta šljivina osa između slobodnih čašičnih listića. Jedna ženka položi prosečno 40 jaja. Nakon piljenja, gusenice se ubušuju u tek zametnute plodove. Pri ubušivanju, gusenice ne gutaju tkivo ploda već ga skupljaju u ustima i izbacuju napolje, sve do prodiranja u semenku. One se prvenstveno hrane semenkama, a pri tom izgrizaju i semenu kućicu, pa i mesnati deo ploda. Napadnuti plodovi otpadaju, a jedna gusenica može uništiti do 5 plodova šljive. Suzbijanje se izvodi u periodu piljenja gusenica pre njihovog ubušivanja u plodove.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja se praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.